.

ဘိလပ္ေျမ စက္ရံု တည္ေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း

YADANAR SAI KAUNG MYAT KYAW MINING CO.,LTD.

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေညာင္ေက်းရြာတ ြင္ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ New Dry Process ျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၆၀၀၀)က် (၂)လိုင္း ပါရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု